Arkitekturen

 Förutom betonggolven är de nya husen helt byggda med svenskt trä som lämnats obehandlad för att med tiden patineras och åldras vackert.
Grundstenarna från de gamla byggnaderna har återanvänts till trappor, stödmurar och som trampstenar i trädgården. Det känns fint att lite av det gamla får prata med det nya.

Arkitektens ord

 

SKOGENS RUM
“I den trolska skogen öppnar sig en glänta, en plats för kontemplation. Här möts besökaren av en halländsk gård med nya tillägg i nära samspel med äldre tiders byggnader och rum. Två trävolymer bildar tillsammans med äldre tiders murverk, både byggnad och landskap, en sammanhållen plats som tydligt förhåller sig till både skogen och det byggda. De inre rummen organiserar sig i förhållande till de yttre, här är skogens närvaro central; i detta möte får varje enskilt rum sin egenart, samtidigt som det flätas samman med helheten. Skogen och dess träd är platsens material; volymerna framstår som skulpterade i trä, de inre rummen urgröpta och fodrade, detaljerna knådade; allt utifrån en ursprunglig tanke om plats och människa.”