“Why leave good design behind when travelling?”

Med Rörbäck ville vi skapa något som vi själva saknat när vi rest. Ett unikt ställe att hyra för att hänga med vänner och familj, ett arkitektritat hus med omsorg i varje detalj där vi inte kompromissat i vare sig estetik eller kvalitét.

Välkommen till Rörbäck, en plats att landa i med alla sinnen!

A place where architecture meets the wild

 

Petra Gipp Studio är ett av Sveriges mest intressanta samtida arkitektkontor och de har med stor känslighet för platsen, ljuset och den omgivande naturen ritat två nya byggnader som ligger i fotspåren av de gamla; mangårdsbyggnaden och ladan.
Förutom betonggolven är de nya husen helt byggda med svenskt trä som lämnats obehandlat för att med tiden patineras och åldras vackert.

Get in touch now to book your stay

“Why leave good design behind when travelling?”

 

Med Rörbäck ville vi skapa något som vi själva saknat när vi rest. Ett unikt ställe att hyra för att hänga med vänner och familj, ett arkitektritat hus med omsorg i varje detalj där vi inte kompromissat i vare sig estetik eller kvalitét.

 

Välkommen till Rörbäck, en plats att landa i med alla sinnen!

A place where architecture meets the wild

 

Petra Gipp Arkitektur är en av Sveriges mest intressanta samtida arkitekter och har med stor känslighet för platsen, ljuset och den omgivande naturen ritat två nya byggnader som ligger i fotspåren av de gamla; mangårdsbyggnaden och ladan.
Förutom betonggolven är de nya husen helt byggda med svenskt trä som lämnats obehandlat för att med tiden patineras och åldras vackert.

Get in touch now to book your stay